Усещане за град: улиците на Пловдив все още не са сигурно място за жените

  •  октомври 30, 2018

През юни 2018 Български фонд за жените (БФЖ)  заедно с парижката организация Womenability и „Джендър Алтернативи“, „Консултантско бюро – Напредък 7“ проведе четири „изследователски разходки“ в пловдивските квартали  Прослав и Тракия,  по проекта „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив”, част от програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019. В настоящия материал можете да се запознаете с анализите на усещанията и преживяванията на жените и мъжете в града –  как ги кара да се чувстват заобикалящата ги градска среда,  кои проблеми в квартала си смятат за най-сериозни и как предлагат те да бъдат разрешени.

В рамките на проекта на БФЖ беше демонстриран методът “изследователска разходка” и как той може да бъде използван на местно ниво, за да повлияе на взимащите решения и да инициира промени, и подобрения в заобикалящата ни среда. Поради спецификата на метода, в 2 от разходките се включиха само жени, а другите две бяха отворени за всички. По време на разходките, участниците имаха възможност да наблюдават квартала с нови очи и да оценяват видяното от гледна точка на пет различни теми: сетивност (как усещат квартала чрез петте си сетива, какво им допада и какво не); мобилност и транспорт; семейство и любов; сигурност; и дейности в града/квартала.

Близо 100 души, 67 жени и 30 мъже взеха участие в разходките.  Сред тях имаше хора от най-различни групи: с физически увреждания,  с различна сексуална ориентация, родители с малки деца, възрастни, клиенти на защитени жилища за жертви на насилие, младежи. Всички доброволци се включваха активно както по самия маршрут, така и във всяка една от последвалите четири дискусии след разходките – важна част от цялостния процес. Бяха идентифицирани и обсъдени различни проблеми в двата квартала, набелязани по време на разходките.

И в Тракия, и в Прослав, като основни проблеми на средата бяха посочени разбитите тротоари и улици, боклукът и липсата на кошчета и контейнери за отпадъци, бездомните животни. Позитивно се оцени наличието на много зелени площи и растителност, но не и липсата на поддръжка. Наред с лошите настилки и липсата на пешеходни пътеки, които представляват опасност за всички, фактор, оказващ влияние върху чувството за безопасност (особено при жените) е липсата на достатъчно улично осветление.

От гледна точка на сигурността, тормоза и насилието на улицата, повече от половината жени -респонденти са ставали жертви на вербално насилие ежемесечно, около 40% са били обект на физически тормоз (обикновено в градския транспорт и подлезите) и повече от 1/3 са били проследени от непознат мъж поне веднъж в живота си.

В категорията „семейство и любов“ изпъкна непригодността на двата квартала за родители с малки деца. Отново лошите настилки са проблем за хората с увреждания, възрастните, родителите с колички или с малки деца; проблем са и общата липса на пейки и специални места за кърмене/преповиване на бебета, както и занемарените детски площадки.

С тези и други резултати от изследователските разходки можете да се запознаете подробно в специално изготвените анализи: за Прослав – ТУК; за Тракия – ТУК.

Резултатите: мотивирахме местните граждани да търсят творчески начини за облагородяване на градските пространства и да се включват по-активно в създаването на ефективни решения. Те се забавляваха и срещнаха нови приятели. По този начин участниците имаха възможност да се запознаят, да споделят личния си опит, да чуят опита на своите  съграждани и да се уверят, че техните нужди и препоръки ще бъдат чути.

Изследователските разходки се случват в рамките на проект „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ на Български фонд за жените, част от програмата на Пловдив –  Европейска столица на културата 2019, в партньорство с фондация „Джендър Алтернативи“, „Консултантско бюро – Напредък 7“ и Womenability. Проектът предлага модел за устойчиво развитие чрез подход отдолу нагоре, в който гражданите са овластени да идентифицират проблеми и да предлагат решения за подобряване на градското пространство.

 

Copyright © 2018 Български фонд за жените. Всички права запазени.