Трансформиране: Пловдив, мой малък Париж (Букурещ, Рим, Берлин…)

  •  юни 24, 2019

Албена Баева, Стела Василева, Ина Валентинова, Василена Ганковска, Симоне Гилгес (Германия), Илияна Кънчева, Оливия Михалтиану (Румъния), Валентина Шарра (Италия)

Артистичните намеси в градска среда са поантата на проекта на БФЖ „Усещане за град”, чиято задача е да бъде място за осъществяване на живата връзка с града, да засегне предизвикателствата, пред които са изправени неговите жители и да отрази образите, в които те преживяват себе си. 

Ние искаме да усетим своя град отвъд недоволството и хленченето за неговите неуредици. Някои от нас могат да си въобразят и фантазират живеенето, намирайки свои тайни убежища или очарование в двусмислията му. Това тържествуване и доизмисляне на града също споделяме и приветстваме като вид съпротива и стремеж към по-пълноценното му обживяване. Разбира се, това не означава, че оставаме безразлични към местата, смущаващи със своите стереотипи и дискриминация, увеличаващата се и все по-видима пространствена несправедливост, както и ширещите се проблеми с околната среда и уязвимостите. Напротив, публичните пространства винаги ще бъдат място, в което кипят динамиките на политически, икономически, правни и културни противоречия. Ето защо и нуждата от създаване на нови споделени пространства за диалог. 

За тази цел The Fridge отправи покана към осем художнички с различна националност, интерес и подход, които да осмислят публичните пространства на базата на предварително зададен документален анализ. Изследването включва, идентифицирани от самите жители, положителни или отрицателни аспекти на районите на ж.р. Тракия и кв. Прослав в Пловдив, които споделят усещането си за град от своя личен опит.

Художничките рефлектират над този материал от позицията на свободни агенти, които могат да задават неудобни и чувствителни въпроси по директен, забавен, а понякога болезнен начин. Всяка една от авторките има отношение към различен феномен в града, което се проявава като дразнение, търсене на визуална наслада и личен манифест. В обсега на тяхното лично изследване влиза всеки отделен елемент от градската територия, на който попаднем – сгради, пътища, полета, материали, знаци, употреби  и техните характеристики и връзки. Феномените, които проблематизират, са градското планиране, екология, етика на визуалната среда и, не на последно място, липсата на женския образ в публичното пространсво и неговата роля в обществото. В тази връзка, например, в града на едни места ще се появят портрети на силни жени, гражданки на Ню Йорк, Берлин, София и кварталите на Пловдив, придружени от въздействащи слогани. На други преобразяването на цели сгради с рисунки и надписи, на погълнати от слънчевите лъчи познати силуети на скулптурни групи, боядисани в „най-черното черно”. Или ще се натъкнем изневиделица на мобилен фотографски  павилион, който използва една от най-старите техники на фотографията, за да отрази града в неговия обитател и обратно. Избраният подход и локации в двата района са свързани със сремежа на художничките да изразят възможните начини за създаването на една приобщаваща среда, също да припомнят за нейните функции и колективното благосъстояние. Този стремеж препраща към идеята, че нови индивидуални практики и последствията им върху начините, по които живеем заедно – като например търсенето на някакъв тип споделеност, са в основата на нови идеи за града.

Ивана Ненчева, The Fridge

 

Copyright © 2018 Български фонд за жените. Всички права запазени.