ЖЕНИ ВИЗИОНЕРКИ – Симоне Гилгес

  •  юли 3, 2019

ЖЕНИ ВИЗИОНЕРКИ на Симоне Гилгес (Германия) се занимава с отсъствието на образа на жената от националното историческо наследство, като например паметниците на значими исторически личности, което е често срещано не само по нашите географски ширини. Това е социално изместване, свързано с ролята и видимостта на изтъкнати женски фигури в изграждането на обществото. Дългогодишният проект на фотографката Симоне Гилгес е посветен, от една страна, на популяризирането на образа на значими в различни области жени и, от друга, на овластяването на жените от различни точки на света. Фокусът и спецификата на нейното изследване са върху необходимостта от равноправие, без значение от произход, пол, раса, социална класа, сексуалност или религия. Портретната ѝ фотография е инструмент за демонстриране на нуждата от здравословна околна среда и подобряване на жизнените условия, които да доведат до високо качество на живот тук и сега.

Симоне Гилгес е художничка и фотографка, която живее в Берлин от 25 години. От 1995 г. си сътрудничи с артистичната група Honey-Suckle Company, които създават инсталации от тъкани, музика, снимки, филми и обекти, показвани на различни международни изложби. От 2003 г. е редактор и издател на freier – списание за състоянието на ума, фотографски фензин, съставен предимно от фотографски есета. През последните 10 години Гилгес участва в няколко проекта за културен обмен в Африка и публикува фотокнига за различията и общностите на град Дакар и Берлин в сътрудничество със сенегалския фотограф Мамаду Гомис. Образите на Гилгес са иконизирани символи, които изразяват идеи за свободата, пътуването на ума и чудотворните преживявания, за да накарат зрителя да се вгледа в себе си през перспективите, които предлага метафизиката.

ЖЕНИ ВИЗИОНЕРКИ на Симоне Гилгес е част от артистичните интервенции, курирани от The Fridge, осъществени в рамките на проекта „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ на Български фонд за жените, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

 

 

Copyright © 2018 Български фонд за жените. Всички права запазени.