Методът

Международната неправителствена организация Womenability, базирана в Париж, Франция, е създала иновативен инструмент за овластяване на местните общности, наречен изследователски разходки. Концепцията за разходките е разработена по методология, която следва прецизен изследователски протокол. Такива са осъществени в повече от 25 града по света, а наскоро беше публикувано и тяхното изследване – анализ „Решения за джендър справедливи градове“.

Изследователските разходки стимулират участниците в тях да участват активно в един процес на преосмисляне на града по начин, по който всички да се чувстват добре в градската среда. Те насърчават всички заинтересовани страни да изградят едно по-добро, взаимно разбиране за опита на жените, мъжете и уязвимите групи в публичните градски пространства и да осъществят действия в посока към подобряване на градските пространства от съотвените позиции, които заемат в обществото: местните лидери, гражданското общество, експертите по урбанизация, публичните институции и др.

Чрез обучение и овластяване, наръчници за провеждане на изследователски разходки, ръководства за добри практики и документални филми, предоставени от Womenability, проектът ще създаде платформа за обмен между граждани, местни лидери, джендър експерти, архитекти, експерти по градско планиране, дизайнери, хора на изкуството на национално и международно ниво и представители на местната власт. По този начин, те ще имат възможност да се запознаят с опита на всички граждани и да се уверят, че насоките и резултатите са в директна връзка с нуждите и волята на обществото. Този процес е легитимиращ, защото експертите се приспособяват, а политиците – ангажират.

Локациите

Разходките ще се проведат в два квартала на Пловдив: кв. Тракия и кв. Прослав. Всяка от тези локации има своя специфика, което ще позволи любопитно сравнение между резултатите от разходките в различна урбанистична среда, макар и в рамките на един град.

Район Тракия е най-младият жилищен квартал в Пловдив, създаден през 60-те и 70-те години на миналия век. Устройството му носи духа и белезите на модерната за това време инфраструктура. Според официални статистически данни за жителите над 60 години, живеещи в район Тракия, жените са почти два пъти повече от мъжете. Тракия е третият по големина жилищен комплекс в България, а през 2008 година е обявен от няколко местни медии за най-добър квартал за живеене.  Всички тези характеристики го правят подходящ и интересен терен за изследване от гледна точка на устройство и състояние на жилищната среда – броят на възрастни жени, модерната му структура и добрата оценка за неговата функционалност.

Квартал Прослав е най-западният квартал на града, но има редовен транспорт до центъра, което го прави удобен за посещение от широката публика. Той е подходящ за целите на проекта с факта, че неговата архитектура – ниски еднофамилни къщи, и устройство са противолопожни на тези в жилищен комплекс Тракия, изграден от панелни блокове.

Жителите на двата района са изправени пред различни предизвикателства на „градската джунгла“  и имат специфични нужди. Това са квартали, на които предстои динамично развитие и които представят облика и многообразието на града, поместени в периметъра отвъд неговия център. Включването на толкова противоположни топографии ще предостави поле за съпоставка на всички нива в проекта – от страна на артистите, урбанистите, джендър експертите, НПО активистите, доброволците, и най-вече на самите граждани и публиката.

Процесът залага на две разходки във всяка локация – една в група само от жени и една в смесена група. Самите групи включват в себе си различни по социален статус, етнос, образование, възраст и пр. участници, както и хора със специални потребности. Изборът на група само от жени се основава на доказаното схващане, че жените не винаги се чувстват сигурни да говорят пред мъже и са склонни да премълчават. Освен това жените и момичетата най-добре познават своите лични преживявания и са наясно с това кога се чувстват сигурни и кога – не. Техните познания и светоусещания ще бъдат ползвани като отправна точка за изграждането на по-сигурни общности и градове. Съотнасянето към момичетата и жените като към ключови носители на информация и насърчаването им да споделят своите мисли, емоции и опит са ефективни методи за овластяване на жените. От друга страна, смесената група от жени, мъже и деца допринася за по-доброто взаимно разбиране на преживяванията, които всяка от тези групи има (поотделно) в града. В този смисъл, изследователските разходки дават стимул общността да преосмисли естеството на връзката между пол и градско пространство.

Кога?

Изследователските разходки ще се проведат на 2 и 3 юни 2018 г. Ако желаете да вземете участие в тях и да научите повече, моля свържете се с Български фонд за жените или с местните партньори – Фондация ‚Джендър Алтернативи“ и Сдружение „Консултантско бюро – Напредък 7“.

 

Снимки: © 2018 Милен Нейков

 

Copyright © 2018 Български фонд за жените. Всички права запазени.