Изкуство в махалата или за трансформацията на нашата улица

Трансформирането е последният и най-иновативен етап на проекта. През есента на 2018 г. ще бъдат селектирани и поканени за участие 5 български и 3 международни творци с концепции за интервенция в градската среда. Те ще реализират своите идеи за трансформиране на градското пространство, основавайки се на анализа на резултатите от разходките и подбирайки местата за своите арт инсталации, спрямо реалните препоръки и идентифицираните нужди на гражданите. Целта на концепциите от една страна ще бъде да съдействат за подобрение на градската среда, а от друга – ще изложат местната публика във всеки квартал на естетиката на т. нар. site-specific арт инсталации.

Сред основните критерии ще бъде висока художествена стойност, иновативни и креативни решения за социално включване на всички уязвими групи, ще се търси гледната точка на жените-артисти, специален акцент ще бъде поставен и върху дигитални трансформации на средата.

Селекцията е поверена на Сдружение „Хладилника“/The Fridge, в лицето на Ивана Ненчева и Наталия Тодорова – едни от изявените имена сред съвременните български художници.

Самите артистични намеси ще се осъществят през лятото на 2019 г. едновременно в двата квартала.

Планирането и проектирането на безопасни публични пространства изисква повишена чувствителност по отношение на физическите и социалните характеристики на пространството; следователно има потенциала както да задълбочи неравенството между половете, така и да създаде условия за полова равнопоставеност. Чрез интегрирането на изкуството за създаване на устойчиви и сигурни градове за всички граждани, проектът предлага разчупване на мисленето и повишаване на чувствителността. Изкуството може да бъде интерпретирано като средство за овластяване, като терапия за уязвими граждани, като метод за лечение, като овластяване на повече жени, като форма за допитване и/или форма на комуникиране на резултатите и начин за презентиране на положителни резултати.

Изкуството е мощно средство за изразяване, комуникация, образование, трансформация, моделиране на културата (както популярната, така и традиционната), за онагледяване на невидимото и за създаване на условия за устойчиво и сигурно градско пространство. Артистичните намеси могат да служат като катализатор за привличане на подкрепа от други потенциални заинтересовани страни и партньори. Най-сетне вярваме, че изкуството може да доведе до положителни трансформативни промени в нагласите и поведението на хората.

 

Снимки: © 2018 Милен Нейков

 

Copyright © 2018 Български фонд за жените. Всички права запазени.